Parkering

Vid frågor om parkeringsplats fyll i formuläret här, du behöver vara inloggad för åtkomst. För att parkera i garaget så måste du hyra en plats.

Besöksparkering på Rustmästaregatan
Parkeringarna framför huset på Rustmästaregatan är besöksparkeringar som ägs av samfälligheten i området. Betalning i parkeringsautomat måste erläggas för att inte riskera bötfällning. Se bifogad karta nedan:

Bifogade filer