Föreningsstämma 2019

  Här finns materialet från årets föreningsstämma:  

Bifogade dokument