Föreningsstämma 2018

Här finns materialet från årets föreningsstämma:

Bifogade dokument