Skötselpärm

Nedan finner du föreningens skötselpärm.

Har du alltid undrat hur du på bästa sätt rengör din bostads tilluftsdon, golvbrunn eller vattenlås? Mycket av det löpande underhållet av din bostad kan du själv enkelt utföra genom att följa dessa Instruktionsfilmer (följ länken till alla filmer).

Bifogade dokument