Styrelsen

Styrelseledamot

Linda Hansson

Shikar Karim

Mattias Strid

David Pizarro

Suppleant

Malin Rylander

Rolf Hasslöw