Sophantering och källsortering

Felanmälan Vid eventuella fel på sopsugsanläggningen, komtakta Envac på tele: 031-19 84 51, eller maila till: felanmalan.gtb@envac.se. 

OBS! Inget får slängas ner i soprören utan att vara förpackat i en påse. Packa hellre för lite i en påse än för mycket. När det bli stopp i rören är det vi i föreningen som debiteras för det.

Matavfallspåsar Påsar att sortera matavfallet i finns att hämta i hållare uppsatta i utrymmet där respektive trapphus har sina lägenhetsförråd. 

Återvinningsstation Sortering för småelektronik, ljuskällor och batterier finns i utrymmet där respektive trapphus har sina lägenhetsförråd. I dessa är det viktigt att man endast slänger sådant som får plats i behållaren. Övrig källsortering finns på kommunens återvinningsstation vid Kvibergs Broväg/Soldathemsgatan och Lars Kaggsgatan.

Grovsopor Grovsopor som till exempel möbler lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler. För information om var din närmaste återvinningscentral finns och dess öppettider kontakta din kommun eller gå in på deras hemsida. Två gånger om året ställer Samfälligheten Öster om Bellevue ut containers för grovsopor. Mer information om när och var dessa finns skickas ut av styrelsen i god tid innan.