Pantsättning

Pantsättningar hanteras av föreningens ekonomiska förvaltare och ska skickas till;

Brf Bellevueplan

c/o Förvaltning i Östersund

Box 119

831 22 Östersund

Pantsättningsavgift tas ut med maximalt 1% av prisbasbeloppet för innevarande år.

Vid frågor kontaktas RB Ekonomi per telefon 010-175 71 00 vardagar mellan kl. 9-12 alternativt per mail kundtjanst@rbekonomi.se.