Styrelsen

Styrelseledamot

Mirna Mujic

Rolf Hasslöw

Eva Törnvall

Lupco Mitrevski

Salah Kader

Suppleant

Malin Rylander

Sara Ahlqvist

Jonas Henning